Tazkirah

Sunday, May 4, 2008

Ujian Amali PJ

Salam sejahtera...

Pada 5 - 7/5/2008 ini pelajar-pelajar KPLSPM Opsyen PJ/BM, PJ/BT & PK/PJ serta pelajar-pelajar PISMP Opsyen PJ Semester 1 & 3 akan menjalani amali PJ bertempat di padang IPTI bermula jam 8.00 - 4.30 petang. Ujian ini merangkumi beberapa aspek iaitu Olahraga, UKJK, ujian-ujian kemahiran dan gimnastik. Penyelaras bagi aktiviti ini, En. Ahmad Fadzil bin Hj. Noor dan dibantu oleh pensyarah-pensyarah dari Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan IPTI. Ujian ini juga akan dipantau oleh pensyarah dari IPG luar. Di harap, semua guru pelatih dapat melakukan ujian ini sebaik mungkin & semoga berjaya.

No comments:

BMI CALCULATOR